18:00შემოქმედებითი აზროვნება და ესთეტიკის აღქმა
19:00დედამიწა და კოსმოსი
18:00ლოგიკური აზროვნება და მათემატიკური თავსატეხები
19:00მითოლოგია და ცივილიზაციები
18:00რიტორიკული აზროვნება და საუბრის ხელოვნება
19:00დედამიწა და კოსმოსი
18:00შემოქმედებითი აზროვნება და ესთეტიკის აღქმა
19:00მითოლოგია და ცივილიზაციები
18:00ლოგიკური აზროვნება და მათემატიკური თავსატეხები
19:00ადამიანი და ჯანმრთელობა